การเตรียมความพร้อมหน้างานก่อนติดตั้ง Preparation

* พื้นคอนกรีตก่อนการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต พื้นไวนิล ต้องเป็นพื้นคอนกรีตขัดมันเรียบสม่ำเสมอกันตลอด และไม่มีแอ่ง หากเป็นพื้นคอนกรีตใหม่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 วัน เพื่อให้คอนกรีตนั้นแห้งสนิทก่อนติดตั้งพื้นไม้

* หากพื้นเดิมของลูกค้าเป็นพรม ไม้ปาร์เก้ หรือ กระเบื้องยาง ที่มีการชำรุดลูกค้าควรที่จะต้องรื้อพื้นเดิมออกก่อนการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต พื้นไวนิล เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสม่ำเสมอ ซึ่งหากลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทเป็นผู้รื้อถอนพื้นเดิมให้ลูกค้ากรุณาแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 2 อาทิตย์ก่อนการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต พื้นไวนิล ใหม่และทางบริษัท ขอคิดค่าบริการขึ้นกับความยากง่ายของงาน

* กรณีลูกค้าต้องการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ Built-In ก่อนการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต พื้นไวนิล ลูกค้าต้องรองไม้อัดหนา 12 หรือ 18 มม. ใต้เฟอร์นิเจอร์ แล้วร่นระยะด้านหน้าและด้านข้างเฟอร์นิเจอร์ 3 ซม. โดยรอบเพื่อให้พื้นไม้สามารถสอดเข้าใต้เฟอร์นิเจอร์และขยายตัวได้

* ลูกค้าควรจัดเตรียมพื้นที่ห้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนที่ช่างติดตั้งของบริษัทฯจะเข้าทำการติดตั้ง และไม่ควรให้ช่างของหน่วยงานอื่นเข้าทำงานในช่วงระยะเวลาเดียวกับการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต พื้นไวนิล เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายอื่น ๆ ได้ ในกรณีที่ลูกค้าให้ช่างติดตั้งของทางบริษัทฯ ทำการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์  ทางบริษัทจะคิดค่าบริการตามความอยากง่ายและจำนวนที่เคลื่อนย้าย

Visitors: 89,433