การรับประกันสินค้า Guarantee

-หลังจากช่างติดตั้งติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าต้องเป็นผู้ตรวจรับงานและตรวจสอบงานการติดตั้งด้วยตัวท่านเอง หรือหากลูกค้าไม่สะดวกในการตรวจรับงานเองต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาตรวจรับงานแทน และลงชื่อการตรวจรับงาน หากงานไม่เรียบร้อยแจ้งให้ช่างติดตั้งแก้ไขทันที การตรวจรับงานทางบริษัทฯ ไม่ขอรับการเลื่อนการตรวจรับงานในวันถัดๆไปทุกกรณี  การตรวจรับงานและลงชื่อเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ หากมีการแจ้งเก็บงานเพิ่มทางบริษัทฯคิดค่าบริการเพิ่ม

- สินค้ามีการรับประกัน การเปลี่ยนสีของไม้ จากโรงงานผลิตเป็นเวลา 10 ปี  (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุแสงแดดส่องลงพื้นเป็นเวลานานๆ โดยไม่มีการป้องกัน)

- รับประกันการติดตั้งงาน 90 วัน รับประกันหากพื้นไม้ลามิเนตโก่งตัว บิดงอ ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

  ไม่รับประกัน สาเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ำ,ความชื้นของหน้างาน,ปลวก แมลง,ภัยธรรมชาติ และพื้นไม้ลามิเนตโก่งตัวอันเกิดจากการต่อเติมเพิ่มหลังติดตั้งงานเสร็จแล้วทุกกรณี รวมทั้ง บัว,ตัวจบงาน,อุปกรณ์และวัสดุประกอบการติดตั้งงานที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการติดตั้งงาน   

- ใบรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้หลังสรุปการติดตั้งงานเรียบร้อย ภายใน 7 วัน

- ซ่อมและแก้ไขงานฟรี เฉพาะสาเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น

- การซ่อมงานที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน  คิดค่าบริการ 1,605 บาท/ครั้ง ยังไม่รวมค่าสินค้าในการใช้ซ่อม โดยทางบริษัทฯเก็บค่าสินค้าก่อนเข้าซ่อมงาน 100% ทุกกรณี

             German Floor Tech Group Co.,Ltd. "ทางเลือกหนึ่งของคนทันสมัย มีสไตล์"            


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 76,271